Praktyki

 • 120h praktyk. Jeśli ktoś posiada zaświadczenie, że jest czynnym nauczycielem realizuje 60h praktyk. Połowę godzin praktyk realizuje się na etyce w szkole podstawowej i połowę w ponadpodstawowej.
 • 30h
 • Można realizować praktykę w placówce macierzystej. Dopuszcza się możliwość zwolnienia z praktyk zawodowych osoby, które pełnią lub pełniły funkcję dyrektora lub wicedyrektora placówki oświatowej. 
 • W przypadku zwolnienia z praktyk wymagane będzie napisanie autorskiej koncepcji pracy placówki. 
 • 60 h
 • Połowę, czyli 30h godzin praktyk Słuchacz realizuje w szkole podstawowej w klasach I – III oraz połowę (30h) w przedszkolu.
 • Jeżeli Słuchacz posiada zaświadczenie, że jest czynnym nauczycielem może starać się o zwolnienie z połowy praktyk.

Jesteś Praktykiem?
Skorzystaj z możliwości zaliczenia praktyk
na podstawie wykonywanej pracy zawodowej

Jeżeli jesteś czynnym Nauczycielem, a Twoja praca jest zgodna
z kierunkiem studiów – możesz ubiegać się o zaliczenie praktyk
na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych.
Wnioski rozpatrywane są indywidualnie przez Dziekana Uczelni 
WSH-E. 
 
Jesteś czynnym Nauczycielem?
Skróć praktyki o połowę!
 
Bierni Nauczyciele lub osoby bez przygotowania pedagogicznego mają obowiązek zaliczenia pełnych godzinowo praktyk zawodowych.
Jeżeli jesteś czynnym Nauczycielem i złożysz stosowne zaświadczenie wraz z wnioskiem – Twoje praktyki mogą zostać skrócone o 50%. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie przez Dziekana Uczelni WSH-E.
 
 
 • 180h praktyk podzielona na dwa Moduły. Moduł I – 60h realizowany w placówce oświatowej (najlepiej szkoła) opiekun praktyk: nauczyciel wspomagający.
 • Praktyka realizowana z dziećmi o dowolnej niepełnosprawności. Moduł II – 120h – praktyka realizowana w takich miejscach jak: przedszkola integracyjne, przedszkola realizujące program edukacji włączającej, szkolen oddziały integracyjne, szkoły ogólnodostępne realizujące program edukacji włączającej. 
 • 180h praktyk podzielone na dwa Moduły. Moduł I – 60h – realizowany w placówce oświatowej (najlepiej szkoła) opiekun praktyk: nauczyciel wspomagający. Praktyka realizowana z dziećmi o dowolnej niepełnosprawności. Moduł II – 120h – realizowany z uczniem autystycznym, opiekun praktyk: nauczyciel wspomagający.
 • Praktyka pedagogiczna powinna być realizowana w placówkach, gdzie pracuje się z osobami ze spektrum autyzmu. Są to takie miejsca jak: przedszkola specjalne (z dziećmi ze spektrum autyzmu), szkoły specjalne (z dziećmi ze spektrum autyzmu), szkoły życia (z dziećmi ze spektrum autyzmu), ośrodki szkolno-wychowawcze (pod warunkiem, że zajmują się osobami ze spektrum autyzmu), szkoły integracyjne (z dziećmi ze spektrum autyzmu), ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne (dotyczy dzieci i młodzieży oraz ze spektrum autyzmu)
 • Moduł I 60 h realizowany w placówce oświatowej (najlepiej szkoła) opiekun praktyk: nauczyciel wspomagający. Praktyka realizowana z dziećmi o dowolnej niepełnosprawności.
 • Moduł II 120 h Praktyka realizowana pod opieką nauczyciela wspomagającego (oligofrenopedagogika) z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Praktyka powinna być realizowana w placówkach, gdzie pracuje się z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w różnym stopniu.
 • Moduł I 60 h Realizowany w placówce oświatowej (najlepiej szkoła) Opiekun praktyk: nauczyciel wspomagający. Praktyka realizowana z dziećmi o dowolnej niepełnosprawności.
 • Moduł II 120 h
  Praktyka realizowana 60h z zakresu diagnozy pedagogicznej (w poradni psychologiczno-pedagogicznej)
   oraz 
  60h w szkole w zakresie terapii pedagogicznej ( w szkole lub także w poradni psychologiczno-pedagogicznej)
   
   UWAGA: 
  poradnia jest obowiązkowym miejscem 
  realizacji praktyk na tym kierunku.
 • 180h praktyk podzielone na dwa Moduły. Moduł I – 60h realizowany w placówce oświatowej (najlepiej szkoła) opiekun praktyk: nauczyciel wspomagający. Praktyka realizowana z dziećmi o dowolnej niepełnosprawności. Moduł II – 120h – praktyka realizowana pod opieką nauczyciela wspomagającego z uczniem wymagającym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 • Praktyka pedagogiczna powinna być realizowana w placówkach, gdzie pracuje się z dziećmi we wczesnym wspomaganiu rozwoju. Są to takie miejsca jak: przedszkola, szkoły, szkoły specjalne, szkoły życia, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły integracyjne, ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne. W placówce powinien być zorganizowany zespół wczesnego wspomagania rozwoju.
 • 120h praktyk. Realizujemy praktykę na Sali SI (szkoła, gabinety terapii sensorycznej). Opiekun praktyk – terapeuta SI
 • 180h praktyk podzielone na dwa Moduły. Moduł I – 60h realizowany w placówce oświatowej (najlepiej szkoła) opiekun praktyk: nauczyciel wspomagający.
 • Praktyka realizowana z dziećmi o dowolnej niepełnosprawności. Moduł II – 120h opiekunem praktyk: logopeda. Można realizować w szkołach, gabinetach logopedycznych pracującymi z dziećmi itp.
 • 150 h
 • Praktykę realizujemy w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej.
 • Jeśli ktoś np. jest matematykiem i brakuje mu przygotowania pedagogicznego realizuje praktyki na lekcjach matematyki, historyk – historii itp.
 • Praktykę można realizować tylko w szkole, która jest placówką oświatową (nie można realizować w placówkach typu szkoły policealne TEBY, ŻAKI, COSINUSY itp.) 
  Można zrealizować ją tylko w szkole podstawowej lub tylko w szkole ponadpodstawowej, lub podzielić na dwa typy placówki (wtedy po równiej liczbie godzin)
   
 
 • 90h
 • Jeżeli Słuchacz studiów podyplomowych posiada zaświadczenie,
  że jest czynnym Nauczycielem: może starać się o zwolnienie z połowy praktyk.
 • Praktyki realizowane są na lekcjach z wychowania do życia
  w rodzinie.
  1/2 godzin powinna być zrealizowana w szkole podstawowej
  i 1/2 w szkole ponadpodstawowej.
 
 • Moduł I – realizujemy w placówce oświatowej z dzieckiem z dowolną niepełnosprawnością pod opieką nauczyciela wspomagającego – 60h – Moduł II realizujemy z uczniem z niepełnosprawnością słuchową, opiekun praktyk: surdopedagog. Praktykę najlepiej zrealizować w szkole – 120h.
 • Praktyka pedagogiczna powinna być realizowana w placówkach, gdzie pracuje się z osobami z niepełnosprawnością słuchową w różnym stopniu. Są to takie miejsca jak: przedszkola specjalne (z dziećmi z niepełnosprawnością słuchową), szkoły specjalne (z dziećmi z niepełnosprawnością słuchową), szkoły życia (z dziećmi z niepełnosprawnością słuchową), szkoły integracyjne (z dziećmi z niepełnosprawnością słuchową), ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne (dotyczy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową).
 • Moduł I – realizujemy w placówce oświatowej z dzieckiem z dowolną niepełnosprawnością pod opieką nauczyciela wspomagającego – 60h – Moduł II – realizujemy z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową, opiekun praktyk: tyflopedagog. Praktykę najlepiej zrealizować w szkole – 120h.
 • Praktyka pedagogiczna powinna być realizowana w placówkach, gdzie pracuje się z osobami z niepełnosprawnością wzrokową, w różnym stopniu. Są to takie miejsca jak: przedszkola specjalne (z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową), szkoły specjalne (z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową), szkoły życia (z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową), ośrodki szkolno-wychowawcze (pod warunkiem, że zajmują się osobami z niepełnosprawnością wzrokową), szkoły integracyjne (z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową), ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne (dotyczy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową).
Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25
44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2024 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content