Oferta Studiów

Uprzejmie informujemy, że dla każdego kierunku studiów podyplomowych obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 200zł

Uprzejmie informujemy, że po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo instrukcję dotyczącą pozostałych kroków rekrutacyjnych
na podany w zgłoszeniu adres e-mail

Zarządzanie oświatą

 • 2 semestry
 • 10 x 260zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Etyka

 • 3 semestry
 • 10 x 360zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Pedagogika Specjalna: Diagnoza i terapia pedagogiczna

 • 3 semestry
 • 10 x 420zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Pedagogika Specjalna: Edukacja integracyjna
i włączająca

 • 3 semestry
 • 10 x 360zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Integracja sensoryczna
z terapią ręki

 • 3 semestry
 • 10 x 420zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Przygotowanie Pedagogiczne

 • 3 semestry
 • 10 x 360zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Pedagogika Specjalna: Logopedia

 • 4 semestry
 • 10 x 520zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Pedagogika Specjalna: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 • 3 semestry
 • 10 x 360zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Pedagogika Specjalna:
Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

 • 3 semestry
 • 10 x 360zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Pedagogika Specjalna: Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

 • 3 semestry
 • 10 x 360zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Wychowanie do życia
w rodzinie z edukacją seksualną

 • 3 semestry
 • 10 x 360zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Język angielski
w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

 • 3 semestry
 • 10 x 360zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Informatyka

 • 3 semestry
 • 10 x 360zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Pedagogika
Marii Montessori

 • 2 semestry
 • 10 x 440zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Dydaktyka nauczania
języka obcego
(język niemiecki)

 • 3 semestry
 • 10 x 300zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Chemia w szkole

 • 3 semestry
 • 10 x 330zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Wychowanie fizyczne
w szkole

 • 3 semestry
 • 10 x 480zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Rolnictwo

 • 2 semestry
 • 10 x 360zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja

Nie, WSH-E daje nam określony czas, do którego musimy mieć przygotowane Państwa dokumenty. Do tego czasu również są nadawane numery albumów, które są niezbędne aby móc Państwa zakwalifikować na studia – Po wyznaczonym terminie WSH-E nie generuje dodatkowych numerów albumów, co wiąże się z tym, że zgłoszenia nie są przyjmowane.

Niestety nie, WSH-E akceptuje jedynie kopię dyplomów I lub II stopnia. 

Zgodność potwierdza się wpisując na kopii zdanie: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” i potwierdzając to własnoręcznym podpisem. Taka forma jest akceptowana przez WSH-E.

Nie ma takiej potrzeby. WSH-E akceptuje potwierdzenie od słuchacza.

Nie, WSH-E przyjmuje jedynie kopię potwierdzoną przez słuchacza, że jest zgodna z oryginałem.

Tak, można skorzystać ze zniżki wybierając kierunki z zakładki „oferta” na naszej stronie internetowej. Zniżkę 10 % na drugi tańszy kierunek należy uwzględnić w płatnościach.

WAŻNE: 

Zniżka działa jedynie na kierunki z Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Brzegu. Nie dotyczy kierunków z zakładki „Warszawa”. 

Tak, pod warunkiem, że wraz z dokumentami rekrutacyjnymi zostanie wysłane zaświadczenie o zatrudnieniu jako nauczyciel. Na podstawie tego zaświadczenia wchodzicie Państwo w indywidualny tryb nauczania i dzięki temu kierunek może być „skrócony” o jeden semestr.

Absolutnie nie, kierunek dwusemestralny nie podlega skróceniom.

Wszystkie nasze kierunki są przygotowane wg nowych standardów kształcenia nauczycieli i nadają kwalifikacje.

Obecnie jest dostępny projekt nowego rozporządzenia, do którego zostały zgłoszone poprawki i musimy czekać na akt prawny, bo nie wiemy w jakiej postaci zostanie przyjęty. Ponadto żeby wydać jednoznaczną opinię dotyczącą kwalifikacji konkretnej osoby potrzebne są informacje dotyczące posiadanego przez nią wykształcenia wcześniej uzyskanego. Potwierdzaniem kwalifikacji zajmuje się zawsze kierownik placówki lub kuratorium oświaty, a nie Uczelnia.

Na ten moment możemy potwierdzić, że nasze studia nadają kwalifikacje

Pytania dla kierunków

Na kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna jest realizowany program studiów zgodny ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty w placówkach oświatowych i daje uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej. W prywatnym gabinecie zapewne też – ciężko to jednoznacznie stwierdzić, ponieważ w polskim systemie prawnym nie ma ustawy o zawodzie terapeuty.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii SI, jak również do prowadzenia terapii ręki, zarówno w placówkach oświatowych, jak i innych placówkach terapeutycznych.

Praktyki

Praktykant prowadzi zajęcia, które obserwuje Opiekun Praktyk i ocenia praktykanta. Tak więc podpisuje dokument opiekun praktyk.

Arkusz obserwacji dołącza się do modułu, w którym praktykant ma obowiązek samodzielnego prowadzenia zajęć. 

Praktyki oddajemy następująco dla naboru:

Październikowego: 30 marzec następnego roku

marcowego:  30 stycznia następnego roku

np. 

Osoba, która została przyjęta na studia w październiku 2022 r. Praktyki musi rozliczyć do 30 marca roku następnego, tj. 2023 r. 

Osoba, która została przyjęta na studia w marcu 2022 r. Praktyki musi rozliczyć do 30 stycznia roku następnego, tj. 2023 r. 

Oznacza to, że jeśli termin rozliczenia jest przykładowo do 30 marca to dokumenty maksymalnie do 30 marca muszą być w dziekanacie aby móc rozliczyć się z praktyk w terminie. 

Przez wzgląd na ilość słuchaczy bardzo ważne jest by dokumenty z praktyk były wysyłane w komplecie zgodnie z plikiem „zaliczenie praktyk specjalistycznych”. Państwa dokumenty są wysyłane do WSH-E i tam sprawdzane pod względem merytorycznym – im więcej będzie braków tym dłużej będziecie Państwo czekać na świadectwo.

Nie, WSH-E przyjmuje jedynie oryginały.

Wszystkie dokumenty należy wysłać odpowiednio wcześniej aby w wyznaczonym terminie już były w dziekanacie. Jeśli przesyłka dojdzie do nas po wyznaczonym terminie, na świadectwo będzie trzeba czekać dłużej.

Najczęściej oznacza to, że WSH-E sprawdziło dokumenty i nie ma do nich uwag. Uwagi są wysyłane do słuchaczy mailowo. Zawsze w tym przypadku jednak warto się z nami skontaktować i dopytać.

Tak, jednak własnoręczne podpisy muszą się w nim znaleźć.

Tak, pod warunkiem, że spełnia wymogi stawiane przez WSH-E. (Więcej o praktykach w zakładce „praktyki”)

Zaliczenia

Testy, które pojawiają się na platformie są do wykonania, pojawiają się w danym dniu i dostępne są cały czas dla słuchaczy.

Testy są jedynie na zaliczenie, nie na ocenę – niemniej jednak są obowiązkowe i każdy słuchacz przed zakończeniem studiów musi do testów podejść.

Tak, scenariusze są nieodłączną formą zaliczenia.

Wykłady

Linki do wykładów są generowane ok dzień przed rozpoczęciem wykładów – należy sprawdzać skrzynkę mailową gdyż wysyłamy wiadomości w formie e mail.

Każdy słuchacz przyjęty na studia podyplomowe ma dostęp do platformy, gdzie znajdują się materiały dydaktyczne – wykłady, e booki i inne. Od czasu przyjęcia na studia słuchacz ma dostęp do platformy aż do uzyskania świadectwa. 

Tak, na platformie pojawiają się nowe materiały/testy/informacje/aktualizacje dokumentów – każdy słuchacz ma obowiązek wchodzenia na platformę aby być na bieżąco.

Tak, każdy słuchacz jest zobowiązany do uczestniczenia w wykładach w czasie rzeczywistym. Jeśli z jakiegoś powodu nie może uczestniczyć, wykład należy nadrobić w formie offline kiedy już pojawi się na platformie.

Mamy wgląd do Państwa logowań oraz aktywności na platformie – stąd też możemy zebrać informacje czy dany materiał został przerobiony. 

W wykładach online w czasie rzeczywistym rekomendujemy aby podpisać się imieniem i nazwiskiem – umożliwia to sprawdzanie listy obecności. 

Płatności

Tak, można dofinansować płatność za czesne, każdy słuchacz jest zobowiązany do ustalenia we własnym zakresie w jakiej kwocie będzie przyznane dofinansowanie. Do nas musi trafić informacja czy mamy wystawić fakturę z odroczonym terminem płatności oraz na kogo. 

W tytule należy umieścić następujące dane:  Imię i Nazwisko słuchacza oraz nazwę kierunku. 

Fv wystawiamy jedynie na płatnika – jeśli przelew został zrobiony przez osobę trzecią – na nią zostanie wystawiona fv. 

Fv wystawiamy jedynie na płatnika – jeśli przelew został zrobiony przez osobę trzecią – na nią zostanie wystawiona fv.

Jest możliwość wystawienia fv z odroczonym terminem płatności – należy zgłosić nam taką chęć drogą mailową ze wskazaniem: 

– Imienia i nazwiska osoby / nazwy placówki na którą ma być wystawiona fv (wraz z niezbędnymi danymi w przypadku placówki),

– za kogo zostanie dokonana płatność (imię i nazwisko słuchacza wraz z nazwą kierunku studiów)

– kwota na którą ma zostać wystawiona fv,

Nie, opłata wpisowa musi zostać dokonana przy zgłoszeniu rekrutacyjnym, w innym przypadku słuchacz może nie zostać zakwalifikowany na studia. 

Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25
44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2024 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Zarządzanie oświatą

 • 2 semestry
 • 10 x 260zł
 • Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym
Skip to content