Wychowanie fizyczne w szkole

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 4800zł

Liczba wpłat: 10 x 480zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne w szkole

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe
 

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

 • Nadrzędnym celem programu studiów podyplomowych z wychowania fizycznego jest dostarczenie wysoce efektywnej edukacji, podniesienie Twoich kwalifikacji oraz rozwijanie praktycznych umiejętności, które pozwolą Ci doskonale przygotować się do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Nasz program jest unikalny i zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić Ci szybkie i skuteczne zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które znacząco zwiększą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

 • Dzięki zaangażowanym wykładom, fascynującym zajęciom i inspirującym warsztatom będziesz miał okazję nabyć cenne wykształcenie, które przyczyni się do podniesienia Twoich kompetencji zawodowych. Nasze studia podyplomowe przygotują Cię do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego na różnych poziomach edukacyjnych i dostarczą niezbędnych kwalifikacji do efektywnego przekazywania wiedzy oraz prowadzenia aktywności ruchowych

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
 1. Anatomia
 2. Antropologia i Antropomotoryka
 3. Biomechaniczne Podstawy Aktywności Ruchowej
 4. Biomechanika
 5. Dydaktyka Nauczania Wychowania Fizycznego
 6. Edukacja Zdrowotna
 7. Emisja Głosu
 8. Etyka Zawodu Nauczyciela
 9. Fizjologia Wysiłku Fizycznego
 10. Gimnastyka
 11. Lekkoatletyka
 12. Metodyka Gier Zespołowych – Koszykówka
 13. Metodyka Gier Zespołowych – Piłka Nożna
 14. Metodyka Gier Zespołowych – Piłka Ręczna
 15. Metodyka Pływania
 16. Podstawy Dydaktyki
 17. Podstawy Turystyki i Rekreacji Szkolnej
 18. Praktyka
 19. Rozwój Psychoruchowy Dzieci i Młodzieży Szkolnej
 20. Rytmika i Taniec
 21. Technologie Informacyjne w Edukacji
 22. Teoria Wychowania Fizycznego z Elementami Kultury Fizycznej
 23. Zabawy i Gry Ruchowe

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych
Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2023 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content