Chemia w szkole

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 3300zł

Liczba wpłat: 10 x 330zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Chemia w szkole

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe
 

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

 • Głównym celem studiów jest dostarczenie solidnych fundamentów w dziedzinie chemii i pedagogiki, abyś mógł stać się kompetentnym nauczycielem chemii. Nasze programy nauczania skupiają się nie tylko na teorii, ale także na praktycznych umiejętnościach, które pozwolą Ci skutecznie przekazywać wiedzę swoim uczniom.

  Stawiamy na wysoką jakość nauczania, angażując wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych wykładowców. Chcemy, abyś podczas studiów zdobył nie tylko wiedzę, ale także praktyczne doświadczenie poprzez udział w warsztatach i praktykach. Naszym celem jest dostarczenie Ci narzędzi i kompetencji, które umożliwią Ci skuteczne nauczanie chemii i rozwijanie własnych metod dydaktycznych.

  Rozumiejąc, jak istotne jest samodoskonalenie i rozwijanie się zawodowo, jesteśmy gotowi wesprzeć Cię w każdym etapie Twojej edukacji i kariery. Wybierając nasze studia podyplomowe, otwierasz sobie drzwi do nowych możliwości zawodowych i zwiększasz swoje szanse na osiągnięcie sukcesu jako nauczyciel chemii.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
 1. Chemia ogólna
 2. Chemia organiczna
 3. Podstawy dydaktyki
 4. Etyka zawodu nauczyciela
 5. Praktyka
 6. Chemia analityczna
 7. Chemia fizyczna
 8. Chemia nieorganiczna
 9. Chemia a środowisko naturalne
 10. Podstawa programowa chemii
 11. Technologie informacyjne w edukacji
 12. Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej
 13. Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej
 14. Emisja głosu
 15. Praktyka pedagogiczna

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych
Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2023 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content