Dydaktyka języka obcego
(język niemiecki)

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 3000zł

Liczba wpłat: 10 x 300zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Dydaktyka języka obcego (język niemiecki)

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe
 

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

  • Studia podyplomowe na kierunku “Dydaktyka i metodyka języka obcego – język niemiecki” są specjalnie zaprojektowane dla nauczycieli, którzy pragną zdobyć umiejętności niezbędne do nauczania języka niemieckiego na drugim i trzecim etapie edukacyjnym. Głównym celem tych studiów jest rozwinięcie kompetencji metodycznych i dydaktycznych, które umożliwią skuteczne nauczanie języka obcego, konkretnie języka niemieckiego. Program obejmuje zdobycie wiedzy metodycznej z zakresu różnorodnych metod i technik nauczania języka niemieckiego, które można dostosować do pracy z uczniami klas IV-VIII w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych.

    Kształcenie na tych studiach obejmuje także pogłębianie wiedzy i umiejętności z dziedziny psychologii i pedagogiki, które są istotne dla efektywnej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Absolwenci programu zdobędą nie tylko kwalifikacje, ale również praktyczne kompetencje niezbędne do nauczania języka niemieckiego na poziomach szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)

Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2024 poz. 453)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742)

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

1. Podstawy prawa oświatowego
2. Podstawy psychologii i pedagogiki
3. Podstawy aktywizacji języka niemieckiego
4. Teorie uczenia się i nauczania języka niemieckiego
5. Dydaktyka języka obcego- język niemiecki
6. Metodyka nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym
7. Metodyka nauczania języka obcego na trzecim etapie edukacyjnym
8. Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
9. Technologie informacyjne w nauczaniu
10. Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych
11. Higiena i emisja głosu
12. Praktyka zawodowa – 90 godzin

 

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych
Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25
44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2024 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content