Informatyka

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 3600zł

Liczba wpłat: 10 x 360zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Informatyka

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

 • Studia te zostały stworzone z myślą o nauczycielach z różnych dziedzin, aby umożliwić im skuteczne prowadzenie zajęć z dziedziny Informatyki w świetle najnowszych przemian w systemie oświaty, zarówno w szkołach podstawowych, jak i licealnych. Przebywając na tym kierunku, nie tylko zgłębisz techniki nauczania, ale także nabędziesz zdolność do innowacyjnego kreowania materiałów dydaktycznych i wdrażania projektów w placówkach edukacyjnych. Kluczowym celem jest także wzmocnienie Twojej zdolności do efektywnego i przemyślanego wykorzystania technologii informatycznych w procesie edukacyjnym. Wybierając ten kierunek, inwestujesz w swoją zawodową przyszłość i przyczyniasz się do podnoszenia standardów nauczania w kraju. Jeśli czujesz, że informatyka to Twoja pasja, ten kierunek pozwoli Ci rozwijać swoje zdolności w towarzystwie ekspertów, kierując Cię ku realizacji Twoich zawodowych celów każdego dnia.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
 • Architektura komputera klasy PC
 • Bazy danych
 • Dydaktyka nauczania informatyki w klasach I-III
 • Dydaktyka nauczania informatyki w klasach IV-VIII
 • Dydaktyka nauczania informatyki w szkole ponadpodstawowej
 • Elementy grafiki komputerowej
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Podstawy algorytmiki i programowania
 • Podstawy dydaktyki
 • Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
 • Systemy operacyjne
 • Techniki tworzenia stron internetowych
 • Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Praktyka (120 h)

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych
Skip to content