Poznaj naszych Specjalistów

Wioletta Ginter

Pedagog

Magister pedagogiki specjalizujący się w poradnictwie i pomocy psychopedagogicznej. Jako aktywny pedagog specjalny, terapeuta ręki, specjalista w edukacji włączającej i wykładowca, posiada bogate doświadczenie, przekazując swoją wiedzę zarówno uczniom, jak i nauczycielom w różnych instytucjach edukacyjnych. Specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej.

Bogusław Barański

Seksuolog

psychoterapeuta, seksuolog, mentor. 20 letnie doświadczenie w pracy indywidualnej oraz z grupami mężczyzn, kobiet nad relacjami w związkach, prowadząc sesje i warsztaty w Polsce, Szwecji i w Niemczech. terapiach indywidualnych, terapii par, rodzin, dzieci. Psychoterapeuta systemowy wykorzystuje podejście integratywne, korzystając z różnych nurtów, które służą pacjentowi, prowadząc go do świadomego zrozumienia siebie. Jednym z ulubionych nurtów psychoterapii jest logoterapia Frankla, w której podąża wraz pacjentem do odkrycia i zrozumienia sensu. Specjalizuje się w terapii par, interwencji kryzysowej, uzależnieniach, trudnościach w relacjach, problemach związanych z tożsamością, zaburzeniach lękowych i depresyjnych oraz problemach seksualnych.

Justyna Bugdoł

Pedagog

Magister pedagogiki specjalnej, nauczyciel dyplomowany, terapeuta edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu, trener TUS, pedagog w Zespole Szkół Specjalnych

Anna Ławniczak

Psycholog

Magister psychologii, specjalizujący się w seksuologii klinicznej i psychologii kryminologicznej. Wykładowca studiów podyplomowych z obszaru pedagogiki specjalnej, seksuologii, seksuologii klinicznej. Terapeuta dzieci, par, rodzin. Aktywnie angażuje się w pracę na rzecz dzieci w szkołach i przedszkolach. Specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej.

Małgorzata Solowska

Trener

Magister języka angielskiego, magister historii, trener i moderator TIK, MIEE Educator, trener dla zagranicznych narodowych agencji Erasmus, prelegent konferencji i szkoleń międzynarodowych oraz ogólnopolskich. Specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej. Trener TIK w tym wykorzystania nowych technologii w pracy z uczniami ze SPE. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, historii oraz języka angielskiego.

Anna Falkowska

Pedagog, Socjolog

Dyplomowany socjolog (specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi), dyplomowany specjalista z zakresu ochrony środowiska, doradca zawodowy otwarty na kształtowanie świadomości ekologicznej, doktor nauk pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, wykładowca akademicki na uczelniach o profilu przyrodniczym, autorka wielu publikacji naukowych i po-konferencyjnych. Od kilku lat zajmuję się szeroko pojętą edukacją ekologiczną: w przedsiębiorstwach, w instytucjach państwowych, w organizacjach pozarządowych, w placówkach oświatowych (w przedszkolach i szkołach podstawowych).

Monika Kromolan

Psycholog

Magister psychologii z zakresu neuropsychologii i psychologii klinicznej. Specjalista w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, edukacji informatycznej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Terapeuta WWRD i hipoterapii. Specjalista w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz diagnozy alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się.

Joanna Zawadzka

Psycholog

Magister języka polskiego, specjalista z zakresu terapii pedagogicznej, diagnozy i profilaktyki społecznej. Terapeuta z obszaru diagnozy dysleksji rozwojowej, egzaminator OKE, nauczyciel języka polskiego jako obcego, prezes Oddziału Towarzystwo Dysleksji w Rybniku. Doradca i autor publikacji dla IBE- Instytut Badań Edukacyjnych. Pracuje z uczniami uzdolnionymi (przygotowanie do egzaminów/olimpiad).

Gabriela Marcisz

Psychoterapeuta

Magister psychologii, psychoterapeuta. Terapeuta dorosłych, par i rodzin. Specjalista psychoterapii w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Nerwic i na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic. Specjalista skupiony na pracy z całymi rodzinami i osobami pełnoletnimi.

Aleksandra Wowra

Pedagog

Magister pedagogiki – specjalność: opiekuńczo – wychowawczej, oligofrenopedagog, specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej, czynny pedagog specjalny. Wykładowca na kierunkach pedagogiki specjalnej na studiach podyplomowych.

Paulina Rosa

Logopeda

Magister polonistyki, logopeda, egzaminator TELC języka polskiego jako obcego, trener języka polskiego jako obcego, czynny nauczyciel w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, terapeuta sesji logopedycznych. Trener z obszaru edukacji włączającej. Wykładowca na studiach podyplomowych.

Anna Kowalska

Psycholog

Magister psychologii, psychoonkolog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej, muzykoterapeuta. Psychodietetyk, trener nowoczesnego doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Teraputa z zakresu psychoterapii par, EFT – terapii skoncentrowanej na emocjach, pracy z dziećmi i młodzieżą. Specjalista edukacji włączającej. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu swoich specjalizacji.

Monika Frysz

Trener

Monika Frysz, trener kompetencji cyfrowych, specjalista ds. praw autorskich, sztucznej inteligencji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Magister ekonomii i finansów, trener biznesu, coach, instruktor praktycznej nauki zawodu. Aktywna w branży od 2015 roku, specjalizuje się w kompetencjach cyfrowych i grafice komputerowej. Jako absolwentka finansów i ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, wykazuje silne zainteresowanie cyfryzacją oraz prawami autorskimi w edukacji. Pasjonatka innowacyjnych technologii i sztucznej inteligencji. Skupia się na najnowszych trendach w technologii, równocześnie pielęgnując zamiłowanie do grafiki komputerowej.

Julita Rozmus

Logopeda/Neurologopeda

Logopedka oraz neurologopedka, posiadająca szereg kwalifikacji z obszaru swojej pracy, takich jak praca z dziećmi z mutyzmem, z problemem jąkania, z zakresu zaburzeń percepcji słuchowej i zaburzeń słuchu.

Jakub Ruks

Etyk

Doktor filozofii. Wykładowca na kierunkach: etyka oraz filozofia. Czynny nauczyciel etyki i filozofii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Trener pracujący z uczniem uzdolnionym – przygotowanie do certyfikatów z języka niemieckiego. Specjalista z zakresu wiedzy o młodym człowieku. Autor scenariuszy zajęć do etyki na wszystkich poziomach kształcenia. Specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej.

Sylwia Cuber

Pedagog

Magister pedagogiki specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, edukacja elementarna z dodatkowym językiem angielskim, czynny pedagog specjalny w szkole podstawowej, specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej, trener treningu umiejętności społecznych (TUS) dzieci ze spektrum autyzmu, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej.

Natalia Chruściel – Janas

Logopeda/Neurologopeda

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: neurologopedia z wczesną interwencją logopedyczną, Uniwersytet Wrocławski: logopedia ogólna, Uniwersytet Wrocławski: filologia polska, polonista jako lider społeczności lokalnej. Certyfikowany Terapeuta Ortodoncji Funkcjonalnej MFS, Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia (mgr Aleksandra OwczarzJankowska); Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii – podejście praktyczne (mgr Ewa Wojewoda, mgr Aleksandra Kaczyńska); Afazja- diagnoza i terapia (prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska); Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych (dr A Regner) • Trening Umijetności Społecznych (TUS) (mgr E. Łukowska); AAC Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (mgr P. Gałczyńska); Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego (Ilona Brzozowska-Misiewicz); O laktacji interdyscyplinarnie-warsztat laktacyjny (lek med.S. Jeż, dr. A.Ptak); Elementy metody werbo-tonalnej. Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji (mgr A. Dziedzic); Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne, (mgr Aleksandra Kaczyńska); ORM kreatywne postępowanie logopedyczne (mgr A. Gładowicz-Bojarska); Werbogesty (mgr A. Gładowicz-Bojarska); Opóźniony rozwój mowy- diagnoza i terapia (mgr Dagmara Kalczyńska); Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia tytuł: Terapeuta ręki (ProCentrum, mgr Katarzyna Gromelska); Logorytmika – ruch, słuch, słowo (ProCentrum, mgr Ewa Bombol); Terapia sygmatyzmu międzyzebowego (mgr Anna Balewska); Terapia sygmatyzmu bocznego (mgr Anna Balewska); Kurs metody „Dyna Lingua MS”; „W świecie elfów”. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza, terapia. Diagnoza i terapiia ankyloglosji; Uprawnienia pedagogiczne; stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego;

Terapie logopedyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy; Zespołem Downa; Dziecięcym Porażeniem Mózgowym; terapie miofunkcjonalne, elektrostymulacja; ocena i terapia funkcji prymarnych; prowadzanie diagnoz logopedycznych; terapie logopedyczne młodzieży z zaburzeniami z niepełnosprawnością głęboką i sprzężoną. Prowadzenie zajęć z terapii ręki, logorytmiki, warsztatów logopedycznych dla dzieci i rodziców. Tworzenie indywidualnych programów terapii (IPET, Arkusz wyspecjalizowanej oceny ucznia).


Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25
44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2024 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content