Poznaj naszych Wykładowców

Jakub Ruks

Etyk

Doktor filozofii. Wykładowca na kierunkach: etyka oraz filozofia. Czynny nauczyciel etyki i filozofii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Trener pracujący z uczniem uzdolnionym – przygotowanie do certyfikatów z języka niemieckiego. Specjalista z zakresu wiedzy o młodym człowieku. Autor scenariuszy zajęć do etyki na wszystkich poziomach kształcenia. Specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej.

Wioletta Ginter

Pedagog

Magister pedagogiki specjalizujący się
w poradnictwie i pomocy psychopedagogicznej. Jako aktywny pedagog specjalny, terapeuta ręki, specjalista w edukacji włączającej
i wykładowca, posiada bogate doświadczenie, przekazując swoją wiedzę zarówno uczniom, jak i nauczycielom
w różnych instytucjach edukacyjnych. Specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej.

Anna Ławniczak

Psycholog

Magister psychologii, specjalizujący się
w seksuologii klinicznej i psychologii kryminologicznej. Wykładowca studiów podyplomowych z obszaru pedagogiki specjalnej, seksuologii, seksuologii klinicznej. Terapeuta dzieci, par, rodzin. Aktywnie angażuje się w pracę na rzecz dzieci w szkołach i przedszkolach. Specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej.

Aleksandra Wowra

Pedagog

Magister pedagogiki – specjalność: opiekuńczo – wychowawczej, oligofrenopedagog, specjalista ORE
w zakresie edukacji włączającej, czynny pedagog specjalny. Wykładowca
na kierunkach pedagogiki specjalnej
na studiach podyplomowych.

Sylwia Cuber

Pedagog

Magister pedagogiki specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, edukacja elementarna z dodatkowym językiem angielskim, czynny pedagog specjalny
w szkole podstawowej, specjalista ORE
w zakresie edukacji włączającej, trener treningu umiejętności społecznych (TUS) dzieci ze spektrum autyzmu, edukacja
i terapia osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca studiów podyplomowych
z zakresu pedagogiki specjalnej.

Joanna Zawadzka

Psycholog

Magister języka polskiego, specjalista
z zakresu terapii pedagogicznej, diagnozy
i profilaktyki społecznej. Terapeuta
z obszaru diagnozy dysleksji rozwojowej, egzaminator OKE, nauczyciel języka polskiego jako obcego, prezes Oddziału Towarzystwo Dysleksji w Rybniku.Doradca i autor publikacji dla IBE- Instytut Badań Edukacyjnych. Pracuje z uczniami uzdolnionymi (przygotowanie do egzaminów/olimpiad).

Małgorzata Solowska

Trener

Magister języka angielskiego, magister historii, trener i moderator TIK, MIEE Educator, trener dla zagranicznych narodowych agencji Erasmus, prelegent konferencji i szkoleń międzynarodowych oraz ogólnopolskich. Specjalista ORE
w zakresie edukacji włączającej. Trener TIK w tym wykorzystania nowych technologii w pracy z uczniami ze SPE. Wykładowca studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania oświatą, historii oraz języka angielskiego.

Klaudia Rogalska

Trener

Magister filologii angielskiej. Wykładowca na kierunku język angielski oraz PR. Metodykiem i trener nauczycieli języków obcych. Trener TIK w tym wykorzystania nowych technologii w pracy z uczniami ze SPE. Terapeuta w obszarze wykorzystania Wirtualnej Rzeczywistości w Terapii Przyszłości. Specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej. Specjalista i trener regionalny woj. śląskiego TIK. Autor kursów online i autorskich materiałów dydaktycznych.

Anna Falkowska

Pedagog, socjolog

Doktor filozofii. Wykładowca na kierunkach: etyka oraz filozofia. Czynny nauczyciel etyki i filozofii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Trener pracujący z uczniem uzdolnionym – przygotowanie do certyfikatów z języka niemieckiego. Specjalista z zakresu wiedzy o młodym człowieku. Autor scenariuszy zajęć do etyki na wszystkich poziomach kształcenia. Specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej.

Gabriela Marcisz

Psychoterapeuta

Magister psychologii, psychoterapeuta. Terapeuta dorosłych, par i rodzin. Specjalista psychoterapii w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Nerwic
i na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic. Specjalista skupiony na pracy z całymi rodzinami i osobami pełnoletnimi.

Paulina Rosa

Logopeda

Magister polonistyki, logopeda, egzaminator TELC języka polskiego jako obcego, trener języka polskiego jako obcego, czynny nauczyciel w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, terapeuta sesji logopedycznych. Trener
z obszaru edukacji włączającej. Wykładowca na studiach podyplomowych.

Monika Kromolan

Etyk

Magister psychologii z zakresu neuropsychologii i psychologii klinicznej. Specjalista w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, edukacji informatycznej oraz edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Terapeuta WWRD i hipoterapii. Specjalista w zakresie komunikacji alternatywnej
i wspomagającej oraz diagnozy alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się.

Anna Kowalska

Psycholog

Magister psychologii, psychoonkolog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej, muzykoterapeuta. Psychodietetyk, trener nowoczesnego doradztwa zawodowego
i edukacyjnego. Teraputa z zakresu psychoterapii par, EFT – terapii skoncentrowanej na emocjach, pracy
z dziećmi i młodzieżą. Specjalista edukacji włączającej. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu swoich specjalizacji.

Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2023 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content